Politika varstva osebnih podatkov

 
 1. Upravljavec osebnih podatkov

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba NATURA KERN, storitve, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Podatki o upravljavcu:
NATURA KERN, storitve, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Naslov: Stara cesta 10, 1370 Logatec
Matična številka: 5767679000
Telefon: +386 (1) 7541379
E-pošta: info@kozmeticnisalon.com
 

 1. Osebni podatki

 

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki, ki jih upravljavec potrebuje za izpolnitev pogodbe in izvedbo storitve (izbrane storitve, cena, izbrani ali uporabljeni produkti, termin, izbrani izvajalec, podatki za plačilo… )

 

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov in skupin posameznikov lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakonska podlaga (izpolnjevanje obveznosti na podlagi zakona, npr. izdaja računov za izvedene storitve, vodenje knjige naročanja...);
 • pogodbena podlaga (kadar je obdelava vaših podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo);
 • na podlagi pisne privolitve posameznika.

 

 1. Namen obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • naročanje;
 • informacijsko podporo pri izvedbi storitve;
 • komuniciranje glede zagotavljanja storitev podjetja ter odgovarjanja na povpraševanja posameznikov;
 • obveščanje o novostih pri izvajanju kozmetičnih storitev in o brezplačnih dogodkih;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.

 

 1. Hramba osebnih podatkov
 • Osnovne osebne podatke hrani upravljavec do izpolnitve namena za katerega so bili ti osebni podatki dani. Šteje se, da je namen izpolnjen ko je zaključeno zdravljenje oziroma ko z kozmetičnim tretmajem dosežemo želene učinke.
 • Osebni podatki, dani na podlagi prostovoljne osebne privolitve, se hranijo, za potrebe ponovnega izvajanja pogodbe in omogočanja kakovostne obravnave z vpogledom v dokumentacijo o že izvedeni storitve, še 5 let po izpolnitve pogodbe (izvedbe storitve).
 • Podatke o izdanih računih hrani upravljavec 10 let od izdaje računa.
 • Po poteku roka hrambe osebne podatke se le-ti učinkovito izbrišejo ali anonimizirajo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z posameznikom oziroma mu te osebne podatke pripisati

 

 1. Posredovanje osebnih podatkov

Posameznikovih osebnih podatkov upravljavec ne posreduje in ne omogoča seznanitve z njimi tretjim osebam, razen tistim s katerimi ima sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvaja določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci podjetja so:
CARPEDIEM d.o.o.
Naslov: Soška cesta 17, 5250 Solkan
Matična številka: 1403737000
Telefon: +386 (5) 330 00 50
E-pošta: info@internetstoritve.com

 
Pogodbeni obdelovalci posredovanih osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene in jih smejo obdelovati samo v skladu z našimi navodili. Zavezani so k varovanji zaupnosti posredovanih osebnih podatkov.

 

 1. PRAVICE POSAMEZNIKA

Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo:

 • omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
 • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • izdati eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo posameznik določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumne stroške, ki mu s tem nastanejo;
 • zagotoviti takojšen popravek netočnih osebnih podatkov;
 • zagotoviti omejitev obdelave, kadar:
 • posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posameznik posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga dosedanji upravljavec pri tem oviral.

 
V kolikor posameznik meni, da je obdelava njegovih osebnih podatkov kršena, lahko zoper upravljavca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

 1. Postopek uveljavljanja pravic

Postopek se začne z zahtevo posameznika, naslovljeno v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod upravljavcem osebnih podatkov.
Za posredovanje osebnih podatkov oziroma za kakršnokoli ukrepanje v zvezi z njimi, mora upravljavec osebnih podatkov, posameznika ustrezno identificirati. V kolikor identifikacija ni mogoča, lahko upravljavec osebnih podatkov zahtevo posameznika zavrne.
Upravljavec je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in v zakonsko predpisanem roku.